TRANG THIẾT BỊ :

🍀 GHẾ MÁY NHA KHOA

Mới 100% ngoại nhập

 

🍀 CÔNG NGHỆ CẮT NƯỚU BẰNG LASER DENMAT

👉 KHÔNG ĐAU

👉 KHÔNG CHẢY MÁU

👉 KHÔNG ĐỂ LẠI SẸO

🍀 MÁY T-SCAN CÂN BẰNG CẮN KHỚP

👉 GIÚP GHI NHẬN LỰC CẮN , PHÁT HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH XÁC ĐIỂM VƯỚNG CỘM , BẢO VỆ MÔ RĂNG VÀ CƠ KHỚP KHỎI NHỮNG LỰC NHAI XẤU .