Bảo hiểm BAKCO

Dịch vụ bảo hiểm BAKCO liên kết với nha khoa Bình Dương

Quy trình bảo lãnh viện phí của Bakco

* Đơn yêu cầu bồi thường BLVP

* Phiếu xác nhận bảo lãnh viện phí

* Form yêu cầu xác nhận bảo lãnh viện phí răng

* Phụ lục 1 (Nhập viện)

* Phụ lục 2 (Quy định BLVP)

NHA KHOA BÌNH DƯƠNG