Vật liệu trám bít ống tủy OrthoMTA

Vật liệu trám bít ống tủy OrthoMTA

🍀 Chỉ định OrthoMTA:

👉Trám bít ống tủy răng nhiễm trùng quanh chóp nặng

👉Răng có ống tủy bất thường C Sharp

👉Trám răng nội nha bị gãy trâm trong ống tủy

👉Trám bít ống tủy răng bị ngoại tiêu

👉Phục hồi và kích thích tạo xương cho những sang thương quanh chóp.

p/S : Nhờ có Vật liệu trám bít ống tủy OrthoMTA Nha Khoa Bình Dương đã giải quyết được những ca lấy tủy khó nhất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.